Cấm dạy thêm, học thêm đối với học sinh trong thời gian nghỉ hè ở Quảng Ninh.

Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản về việc tăng cường quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm.

Hình ảnh một lớp học thêm hè tại nhà của giáo viên (Ảnh: P.L)

Văn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh ban hành ngày 5/7/2019 yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo; các trường có cấp THPT; Trung tâm học nghề và giáo dục thường xuyên, thực hiện nghiêm túc Quyết định của UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về quy định về dạy thêm, học thêm đối với giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tuyệt đối không dạy thêm, học thêm dưới bất cứ hình thức nào đối với học sinh trong thời gian nghỉ hè ở tất cả các cấp học (trừ các lớp giáo dục kỹ năng sống được cấp phép và tổ chức theo quy định).

Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh tới các trường học, địa phương chú ý chấn chỉnh hiện tượng lợi dụng, “biến tướng” các hoạt động giáo dục kỹ năng, quản lý học sinh để dạy thêm, học thêm. Khi tổ chức tiếp nhận học sinh từ địa phương trở lại nhà trường sau thời gian nghỉ hè, cần đánh giá, rút kinh nghiệm chung giữa nhà trường và địa phương về công tác quản lý học sinh trong hè.

Viết Cường